جهت مشاهده و دانلود عکس ها، روی هر مجموعه از عکس ها کلیک کنید.

جشن افتتاحیه فروشگاه "بچه ها شادی" در مورخ 96/5/27 - 1

جشن افتتاحیه فروشگاه

جشن افتتاحیه فروشگاه "بچه ها شادی" در مورخ 96/5/27 - 2

جشن افتتاحیه فروشگاه

جشن مجتمع گالریا، در مورخ 96/9/10

جشن مجتمع گالریا، در مورخ 96/9/10