جهت مشاهده و دانلود عکس ها، روی هر مجموعه از عکس ها کلیک کنید.

جشن افتتاحیه شعبه پاسداران در مورخ 96/5/27 - 1

جشن افتتاحیه شعبه پاسداران در مورخ 96/5/27 - 1

جشن افتتاحیه شعبه پاسداران در مورخ 96/5/27 - 2

جشن افتتاحیه شعبه پاسداران در مورخ 96/5/27 - 2