صفحه اصلی

Email

info@shadichild.com

فروشگاه اینترنتی


"بچه ها شادی"

cobi
geomag
trefl

500
روانشناسی کودک

نوازش و محبت از لحاظ عاطفی، روح و روان هر انسانی را می تواند به شدت تحت تاثیر خودش قرار دهد. وقتی صحبت از کودکان به میان می آید این تاثیر بسیار برجسته تر می شود چون رشد عاطفی و هوش هیجانی کودک را می تواند ارتقا دهد. اما در این مورد نمی توان معیار عددی داد که هر کودک نیاز دارد روزانه به این تعداد بوسیده شود یا در آغوش گرفته شود. معیارهای مربوط به عواطف و رشد روانی افراد، معیارهایی نسبی هستند که در افراد و شرایط مختلف متفاوت هستند و بیشتر مواقع افراط یا کمبود آنها قابل تشخیص است و شما به صورت غریزی می توانید آن را بسنجید

نظر خواهی از کودک باعث میشود این احساس در کودک رشد یابد که او نیز عضوی از خانواده است که دارای ارزش بوده به طوریکه پدر و مادرش در امور منزل از او‌ نظر خواهی میکنند
فرزندپروری رابطه درست والدین با فرزند است،اینکه والدین چقدر برای فرزندان خود وقت می‌گذارند درآینده آنها و پرورش خلاقیت فرزندان نقش بسزایی دارد این نقش به ویژه از سوی مادر بااهمیت است 

Gallery