اذیت های بچه ها و عکس العمل های ما

Sunday، ۱۰ Farvardin ۱۳۹۹

دنیای کوچک من

می دونم می دونم!! چون اون کاری که خواسته شما بود در اون لحظه که می خواستی، انجام ندادم.

اما به این خاطر نبود که اذیت کنم!

لحظه های زندگی من با خیلی چیزهای جدید دیگر پر است, چون همه چیز، هرحرکتی، هرصدایی برایم تازگی دارد. بنابراین امکان دارد در اون لحظه ای که شما ازم انتظاری داری، من با افکارم کاملا جای دیگری باشم و اصلا نشنوم که چه میگویید. مامان جون شما دیگه بزرگ شدی، خیلی چیزها در زندگیت جا و ترتیبشان معلومه, ولی در دنیای کوچک من، هر چیزی لحظه ای اتفاق می افتد، چون هنوز کوچک هستم و تجربیات شما را ندارم، هر فکری که تو سرم می آید باید همان موقع انجام بدم و به چیز دیگری نمی توانم فکر کنم. دست خودم نیست. البته این عیب هم نیست، نه لجبازی ، نه حواس پرتی و نه …. اینها همه کلمات دنیای بزرگسالان است. در دنیای کوچک من اصلا این واژه ها وجود ندارند.

اگر بچه سالمی باشم، پر تحرک،کنجکاو و تشنه ی یادگیری ام. در دنیای من، کنجکاوی نشانه سلامت روح است که البته شما بزرگترها اسمش را خرابکاری می گذارید. خیلی چیزها ممکن است از دید شما مهم نباشد ولی برای من که دارم همه چیزهایی که شما بلدی را تازه یاد می گیرم، خیلی مهم هستند. من باید بتوانم در کنار شما و بابا تجربیات خودم را داشته باشم. فقط کارهایی که خطرناک هستند یعنی یا به خودم یا به دیگری می تواند آسیب بزند را نگذارید که انجام بدهم.

اگر حرف هاتون حالت دستوری و فرمان دارد، باید ایستاده با من صحبت کنید که من با دیدن قامتتون، بفهمم موضوع جدیه.

اگر سخنتون حالت دوستانه و پیشنهادی و یا عاطفی باشد بهتر بنشینید و یا مرا در بغلتون بنشانید که چشم در چشم با هم صحبت کنیم. تا وقتی شما را نگاه نمی کنم، انتظاری ازم نداشته باشید چون در اون لحظه به احتمال زیاد فکر و حواسم جای دیگری است. از من بخواهید که به چشمانتون نگاه کنم و آن موقع خواسته تان را بیان کنید. البته لطفا کوتاه، مختصر و مفید. یعنی سعی کنید جملاتتون تا آنجائیکه می توانید کوتاه باشند، اینطوری دوزاریم زودتر می افتد. وقتی کودک هستم نمی توانم مدت زیادی افکارم را متمرکز نگه دارم. یکی از دلایلی که سریعتر به حرف بابا گوش می دهم همین است، چون جمله های بابا کوتاه و شفاف هستند ولی شما کلی جمله ها و توضیحات دیگه ای هم دارید و این خیلی طول میکشد. درست است که وقتی بزرگتر می شوم این مدت تمرکزم هم بیشتر می شود ولی باز روح آزاد من تحمل ساعت ها سخنرانی و بحث را ندارد. لطفا خواسته هایتان را همون اول و مختصر به من بگویید.

خیلی دوستتون دارم و ممنون که همه چیزم براتون انقدر مهم.