جدیدترین محصولات لگو و کوبی

Cobi

کوبی ساخت کشور لهستان

محصولات  Cobi, جذاب و متنوع ساخت لهستان می باشند، ساختنی های  کوبی اسباب بازیهای خاص و ساختنی هستند که بیشتر آنها یک تاریخچه خاص در  پیشینه خود دارند و به کودکان کمک میکنند ضمن ساختن یک مجموعه جذاب، تاریخچه آن  را نیز بدانند. داشتن این گونه اطلاعات عمومی باعث افزایش اعتماد به نفس در کودکان نیز میگردد.